KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

EGECAN KAĞIT VE AMBALAJ MATBAACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanması / devredilmesi, aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni hazırlanmıştır

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Kanun´un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSU

EGECAN KAĞIT VE AMBALAJ MATBAACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adana Ticaret Odası sicil:35096

Mersis:0325000521100019

Adres:Acıderere mah. Birleşik Sanayi cad. No 1/B Sarıçam/ADANA

Web adresi:www.orjinalkutu.com

e-posta:info@orjinalkutu.com

Tel:0 533 0240231

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Adınız, soyadınız , e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranız, teslimat ve fatura adresleri , talep sipariş bildirimleri, Siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz, ödeme şekli platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifreniz, Site’yi kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları, Lokasyon bilgileriniz (Site üzerinden anlık konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde), Pazarlama bilgileriniz

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılması, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlanması, üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, sipariş süreçlerinin yürütülmesi, sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmetinin verilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ne dayanarak

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 29.12.2022 tarihli 32058 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili kanunlar gibi şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;

Şirketimiz internet sitesi (www.orjinalkutu.com) ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile;kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş, teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi /kuruluşlar;başta şirketimizin e-ticaret altyapısını sağlayan Softtr Bilişim Ticaret Limited Şirketi , elektronik hizmet sağlayıcılar, hissedarların ortak olduğu diğer şirketler, faturalandırma sürecinin yürütülmesi ve finansal muhasebe süreçlerinin yönetimi amacıyla danışmanlarımız, hizmet sağlayıcılarımız, mali müşavirlerimiz, şirketin avukatları, tedarikçiler, ürünün teslimatı için kargo şirketleri, ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalar ve diğer ödeme kuruluşları, gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara ve diğer 3. kişilerdir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak, saklanacak;yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir

 

VERİ İŞLEME SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi eposta (kvkk@orjinalkutu.com) yoluyla, Şirketimizin “Acıderere mah. Birleşik Sanayi cad. No 1/B Sarıçam/ADANA” adresine şahsen başvurarak veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz.

Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.